Új pályázati lehetőség mikro-, kis és középvállalkozások részére eszközbeszerzésre

Ismételten pályázati lehetőség nyílik a GINOP 2.1.8-17 kódszámú „A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén” megnevezésű pályázatra eszközbeszerzés támogatására.

A pályázat benyújtásának határideje 2018. szeptember 27- én 12 h- ig biztosított, azoban forráskimerülés esetén a pályázat a határidő lejárta előtt felfüggeszthető. Az támogatási összeg 5 és 30 millió Ft között mozog, a támogatási intenzitás 50% tesz ki.

A kedvezményezetti körbe olyan mikro-, kis és középvállalkozások tartoznak, melyek legalább egy teljes, lezárt üzleti évvel rendelkeznek, és az átlagos éves statisztikai állományi létszáma legalább 1 fő volt a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben. Azon KKV- k, melyek magyarországi székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vagy az EGT területén székhellyel, Magyarországon pedig fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelű gazdasági társaságok fióktelepei. A pályázat nem zárja ki azon vállalkozásokat ezen pályázati lehetőség benyújtása alól, akik a GINOP-2. prioritásban (kutatás-fejlesztési pályázatok) egyéb benyújtott projekttel rendelkező kapcsolt vállalkozásként vagy partner vállalkozásként támogatási kérelmet nyújtottak be.
A támogatott projektek közé azon tevékenységek tartoznak, melyek közvetlen vagy közvetve illeszkednek a Nemzeti S3- ban meghatározott nemzeti vagy horizontális ágazati prioritások vagy intelligens technológiák valamelyikéhez:

 • Egészséges társadalom és jólét,
 • Fejlett jármű-, és egyéb gépipari technológiák,
 • Tiszta és megújuló energiák,
 • Fenntartható környezet,
 • Egészséges és helyi élelmiszerek,
 • Agrár-innováció,
 • Befogadó és fenntartható társadalom, élhet környezet,
 • Fotonika, lézertechnológia,
 • Különleges anyagok, korszerű anyagok, modern anyagtechnológiák,
 • Bionika,
 • Nem gépipari fémfeldolgozás,
 • Elektronika és félvezető-technológia,
 • Korszerű szénhidrogén technológia (kőolaj, földgáz),
 • Korszerű csomagolástechnikai technológiák,
 • Vegyipar (pl. gumiipar, műanyagipar, intermedier, műtrágya és kozmetikumok gyártása),
 • Építőipar (építőipar- technológiák),
 • Textilipar,
 • Fa- és bútoripar,
 • Logisztika,
 • Kulturális és kreatív ipar.

A támogatható tevékenységek körébe eszközbeszerzés, szoftverek, gyártási licenc, know-how beszerzések (max. 40%) tartoznak. Azonos típusú költségtételhez darabszám korlátozás nem tartozik. Elszámolható költségként az új eszközök és felszerelések vételára, a szállítás és üzembe helyezés, valamint a betanítás tartozik.
A támogatás azon vállalkozások számára igénylehető, akik Budapest és Pest megyén kívüli megvalósítási helyszínnel kívánják igénybe venni azt.

Szeretnénk felhívni ezen sorok olvasóinak figyelmét, hogy jelen pályázat rendkívüli népszerűségnek örvend, így érdemes mihamarabb pályázati kérelmüket benyújtaniuk.
 

adatkezelesi-tajekoztato